Privacy Kennisgeving

Ingangsdatum: April 12, 2018 

Foscam waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en wij verbinden ons ertoe alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens tegen misbruik te beschermen. We beoordelen dit privacybeleid regelmatig en kunnen het van tijd tot tijd herzien. Lees verder voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en bewaren.

De informatie die we verzamelen

De informatie die we over u verkrijgen

We kunnen op verschillende manieren persoonlijke informatie over u verkrijgen, zoals:

• Accountinformatie, zoals online wachtwoord, land en andere inlog-e-mails die worden gebruikt om toegang te krijgen tot Foscam-producten en -diensten wanneer u een Foscam-account registreert; En uw vriendenaccounts en alias als u ervoor kiest ze toe te voegen aan uw Foscam Family;

• Contactinformatie, zoals naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en postadres, al deze informatie is optioneel voor klanten;

• Betalingsinformatie, zoals naam, factuuradres en betaalkaartgegevens, inclusief kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode wanneer u ervoor kiest om de cloudservice van Foscam te gebruiken, die namens ons door onze externe betalingsverwerker wordt verzameld en opgeslagen; Foscam onderhoudt alleen de laatste vier cijfers van uw betaalkaart en de vervaldatum;

Informatie over productinstellingen, zoals de naam en beschrijving van uw Foscam-product (bijvoorbeeld "Foscam R2 - Voordeur") en aanpassingen die u aanbrengt in de productinstellingen;

Technische informatie over uw Foscam-product, zoals het model van uw Foscam-product, serienummer, mac-adres, UID, DDNS en softwareversie, al deze informatie wordt gebruikt om toegang te krijgen tot Foscam-producten;

Naam of Alias op sociale media, inhoud en andere gegevens die op onze officiële pagina's voor sociale media zijn geplaatst;

Informatie die we verkrijgen van sociale media-services van derden (bijv. Facebook) of betalingsservices (bijv. PayPal) als u ervoor kiest om via deze services (bijvoorbeeld wanneer u Foscam-opnames of -inhoud deelt) te linken naar, aan te maken met of in te loggen op uw Foscam-account. via uw sociale media-account);

Informatie die we verkrijgen van externe zakelijke partners als u ervoor kiest om onze Foscam Cloud Service te gebruiken, zoals uw account-ID, accountnaam en e-mailadres;

Andere persoonlijke informatie in inhoud die u ons verstrekt, zoals via onze "Contact" -functie of klantenondersteuningstools op onze websites of mobiele APPs.

Informatie die we verkrijgen via geautomatiseerde middelen

Wanneer u communiceert met onze producten en diensten, verkrijgen we in onze rol als gegevensbeheerder bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze, zoals cookies, webserverlogs, webbakens en andere technologieën. Een "cookie" is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of een ander internetapparaat sturen om de browser van de bezoeker op unieke wijze te identificeren of informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een 'webbaken', ook bekend als een internettag, pixeltag of clear GIF, koppelt webpagina's aan webservers en hun cookies en kan worden gebruikt om via cookies verzamelde informatie terug te sturen naar een webserver.

We kunnen deze geautomatiseerde technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en gebruikspatronen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, kan het IP-adres van uw apparaat, identificatiegegevens die aan uw apparaten zijn gekoppeld, typen apparaten die zijn verbonden met onze services, webbrowser-kenmerken, apparaatkenmerken, taalvoorkeuren, verwijzings- / exitpagina's, clickstream-gegevens en datums en tijden van website- of app-bezoeken. Deze technologieën helpen ons (1) uw informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) bijhouden en begrijpen hoe u onze producten en diensten gebruikt en ermee communiceert; (3) de services afstemmen op uw voorkeuren; (4) bruikbaarheid te meten van onze producten en diensten en de effectiviteit van onze communicatie; en (5) onze producten en diensten anders beheren en verbeteren, en ervoor zorgen dat deze correct werken.

Uw browser kan u vertellen hoe u op de hoogte moet worden gesteld wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze online services kunt gebruiken.

Informatie die wij verwerken namens anderen

Onze producten en diensten zijn ontworpen om u te laten zien, horen en spreken met iedereen op uw producten vanaf uw computer of mobiel apparaat. Om u deze diensten te kunnen bieden, verwerken en bewaren we inhoud (en gerelateerde informatie) die wordt vastgelegd en opgenomen bij het gebruik van onze producten en diensten, zoals video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten bevatten verzamelen van hun omgeving om hun functies uit te voeren (zoals beweging, mens, gebeurtenissen, temperatuur en vochtigheid).

Privacy, gegevensbescherming en videobewakingswetten in uw rechtsgebied kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van onze producten en diensten. U bent de gegevensbeheerder met betrekking tot persoonlijke informatie die u verkrijgt bij het gebruik van onze producten en diensten (zoals video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten verzamelen uit hun omgeving om hun functies uit te voeren) en u bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u de toepasselijke wetgeving naleeft wanneer u onze producten of services gebruikt. Mogelijk moet u bijvoorbeeld een melding weergeven die bezoekers van uw huis waarschuwt dat u onze producten of services gebruikt. Het vastleggen, opnemen of delen van video- of audio-inhoud waarbij andere mensen betrokken zijn, kan hun privacy en gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden.

 

Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden ("Doeleinden"):

• Onze producten en diensten aan u leveren;
• Aanmaken en beheer uw Foscam-account en -profiel;
• Verwerken en vervullen van claims en bestellingen in verband met onze producten en diensten en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling;
• Personaliseren van uw ervaring met onze producten en diensten;
• Toestaan om inhoud te streamen, op te slaan en te delen via onze diensten;
• U identificeren en authentiseren, zodat u toegang hebt tot bepaalde inhoud of bepaalde services van ons kunt gebruiken;
• Verhogen en onderhouden van de veiligheid en beveiliging van onze producten en diensten en voorkomen van misbruik;
• Communiceren met u en bieden van klantenondersteuning;
• U toestaan om te communiceren met bepaalde producten of services van derden (bijvoorbeeld om u in staat te stellen te linken naar of content te bekijken van sites van derden binnen onze services, of om verbinding te maken met producten en services van derden via de Foscam-service, of met leveranciers die ons helpen e-mails te verzenden en onze websites te beheren);
• Marketingdoeleinden (waaronder het bedienen, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten en diensten; het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren en evalueren van de effectiviteit van onze communicatie; het uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, factuurafrekening- en incassowerkzaamheden en andere interne functies);
• Beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden;
• Naleven en afdwingen van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en beleidsregels, inclusief deze Privacyverklaring en onze Servicevoorwaarden.

We kunnen de informatie die we over u verzamelen ook gebruiken op andere manieren waarvoor we specifieke kennisgeving geven op het moment van verzameling en uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verkrijgen indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

Informatiebeveiliging

We streven ernaar om gebruikersinformatie te beveiligen om informatielekken, oneigenlijk gebruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen.

We zullen een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen gebruiken om de beveiliging van informatie te waarborgen binnen redelijke beveiligingsstandaarden. We zullen bijvoorbeeld coderingstechnologie en andere middelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen.

We hebben gespecialiseerde managementsystemen, processen en organisaties opgezet om de beveiliging van informatie te waarborgen. We beperken bijvoorbeeld strikt het bereik van mensen die toegang hebben tot dergelijke informatie en verplichten hen om te voldoen aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen.

In het geval van informatielekkage of andere incidenten met informatiebeveiliging, zullen we rampenplannen initiëren om de brede verspreiding van beveiligingsincidenten te voorkomen en u informeren in de vorm van meldingen en aankondigingen.

 

Externe partijen

Op dit moment zullen we uw persoonlijke gegevens niet actief delen of overdragen aan een derde partij. Als er andere omstandigheden zijn waarin uw persoonlijke informatie wordt gedeeld of overgedragen, zullen we uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vragen.

We zullen geen persoonlijke informatie openbaar maken die door ons is verzameld. Als we dergelijke informatie openbaar moeten maken, zullen we u informeren over het doel van dergelijke openbaarmaking, het type informatie dat wordt vrijgegeven en de gevoelige informatie die mogelijk is betrokken, en uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verkrijgen.

Naarmate ons bedrijf zich verder ontwikkelt, kunnen we ons bezighouden met fusies, overnames, overdracht van activa, enz. We zullen u op de hoogte houden van dergelijke omstandigheden en uw persoonlijke informatie blijven beschermen en vereisen dat nieuwe controllers uw persoonlijke informatie blijven beschermen in overeenstemming met de wet- en regelgeving en de normen die zo streng zijn als vereist door deze richtlijn.

 

Bewaring van persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonlijke gegevens moeten worden gebruikt en verwijderen al uw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van of waar anders vereist bij wet of toegestaan ​​door de wet.

 

Bescherming van minderjarigen

We hechten veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent jonger dan 18 jaar, moet u volgens de relevante wet- en regelgeving de schriftelijke toestemming van uw ouders of wettelijke voogd verkrijgen voordat u het product en de service van Foscam gebruikt.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid op onze website (www.foscam.com) en andere mobiele platforms te plaatsen. We raden u aan om regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze meest bijgewerkte versie. 

Toegangs- en correctierechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot en de correctie van uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wilt corrigeren, neem dan contact met ons op:

• per e-mail: support@foscam.com

We zullen uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek behandelen om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

 

Informatie delen en bekendmaken

We verkopen of delen op geen enkele andere manier persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met (1) onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en (2) onze serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals orderverwerking en gegevensanalyse en -opslag of leveranciers die ons helpen e-mails te verzenden en onze websites te beheren. We geven onze serviceproviders geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover nodig om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen ook persoonlijke informatie delen met onze zakelijke partners met wie we gezamenlijk producten of diensten aanbieden; of (3) voor betalingstransacties en fraudepreventie; of (4) We kunnen ook informatie over u bekendmaken (1) als we hiertoe wettelijk of wettelijk verplicht zijn (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding); (2) in reactie op verzoeken van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties; (3) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; (4) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysieke of andere schade of financieel verlies te voorkomen; (5) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten; of (6) anders met uw toestemming. We behouden ons het recht voor om alle informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat we alle of een deel van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie) .

Foscam-service

Via onze service kunt u ervoor kiezen om verbinding te maken met bepaalde services van derden die worden aangeboden door onze zakelijke partners. Om een ​​verbinding te activeren en de Foscam-producten en -diensten te laten communiceren met een beschikbare service van derden, vereist elke Foscam-verbinding de uitwisseling van bepaalde informatie tussen Foscam en onze zakenpartner die de externe service levert. Om u bijvoorbeeld in staat te stellen de producten en diensten van Foscam te integreren met die van onze zakelijke partners, kunnen we bepaalde accountinformatie delen met die zakelijke partners, zoals uw DDNS-adres en UID. De privacyverklaringen van onze zakelijke partners zijn van toepassing op alle informatiepraktijken van die partners en op de informatie die met hen wordt gedeeld.

 

Waar we de informatie opslaan

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verkrijgen, overdragen naar de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingswetten hebben dan het land waarin u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we, wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen aan ontvangers in de VS, maatregelen nemen om die informatie te beschermen. Als u zich buiten de VS bevindt, begrijpt u dat u, door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, deze informatie naar Foscam in de VS zal worden overgedragen. Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie naar de VS wordt overgedragen, dient u geen informatie aan ons door te geven of onze producten of diensten te gebruiken.

 

Uw keuzes

We bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonlijke informatie die we over u verkrijgen. Om uw voorkeuren bij te werken, de communicatie die u van ons ontvangt te beperken of een verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op zoals gespecificeerd in de sectie Contact met ons opnemen [#contactus] van deze Privacyverklaring. Zoals wettelijk vereist, hebt u mogelijk (1) recht op toegang tot bepaalde persoonlijke informatie die we over u bijhouden; (2) verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie bijwerken of corrigeren; (3) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of uw voorafgaande toestemming intrekken, indien van toepassing; (4) u afmelden voor het ontvangen van onze marketing- en promotie-e-mails; en (5) ons vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze database te blokkeren of te verwijderen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte “Contact met ons opnemen” [#contactus] in deze privacyverklaring. Om uw privacy te helpen beschermen en de veiligheid te handhaven, kunnen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang tot de informatie verlenen. Minderjarigen: onze website en mobiele applicatie zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat uw kind jonger dan 13 jaar ons informatie heeft gegeven, neem dan contact met ons op [#contactus] in deze privacyverklaring.  Andere online services en functies van derden

Onze mobiele apps kunnen voor uw gemak en informatie, koppelingen naar andere online services bevatten en kunnen functies van derden bevatten, zoals apps, tools, betalingsservices, widgets en plug-ins (bijv. Knoppen Facebook, WorldPay of PayPal). Deze online services en functies van derden kunnen onafhankelijk van ons werken. De privacypraktijken van de relevante derde partijen, inclusief details over de informatie die zij over u kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de privacyverklaringen van deze partijen, die wij u sterk aanbevelen te bekijken. Voor zover gekoppelde online services of functies van derden geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons, is Foscam niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze derden.

 

Hoe we persoonlijke informatie beschermen

We onderhouden administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen tegen accidentele, onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Alle account- en contactgegevens worden versleuteld waar nodig gesegmenteerd.

Het internet is niet 100% veilig. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze websites volledig veilig zal zijn. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Dit omvat het niet delen van uw wachtwoorden. 

Bewaring van persoonlijke gegevens

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, bewaren we persoonlijke informatie die we over u verkrijgen zolang (1) deze nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verkregen, in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacykennisgeving of (2) we hebben een andere wettelijke basis voor het bewaren van die gegevens na de periode waarvoor het oorspronkelijke doel voor het verzamelen van de gegevens dient. Wanneer u onze producten koopt, kunt u ervoor kiezen om onze Cloud Video Recording Service ("Cloud Service") te gebruiken voor een proef- of abonnementsplan. Als u de opnamefuncties van de Cloudservice hebt ingeschakeld, bewaren we de opnames (en alle gerelateerde informatie) van uw product tijdens uw opname-periode, zodat u gedurende die periode toegang hebt tot uw inhoud. U kunt uw opnamen op elk gewenst moment bekijken of downloaden via de Cloudservice door uw account te openen. U kunt uw Cloudservice annuleren als u denkt dat dit niet nodig voor u is. We zullen de opnames van uw product onmiddellijk stoppen. De opnames in de cloud blijven in uw account opgeslagen tot de opname-periode van uw proef- of abonnementsplan is verlopen.

Misschien wilt u dat uw opnamen onmiddellijk in de cloud worden verwijderd, neem dan contact met ons op via e-mail support@foscam.com, het kan tot 72 uur duren om die opnamen te verwijderen.

 

Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Unie

Volgens de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) benoemt FOSCAM onderstaande onderneming als vertegenwoordiger in de Europese Unie. De vertegenwoordiger treedt op als contactpunt voor verzoeken van de toezichthoudende autoriteiten of betrokkenen en vertegenwoordigt Foscam met betrekking tot hun verplichtingen onder de AVG/GDPR.

De Onderneming: LM2 Group
Adres: 9 rue André Darbon – 33300 Bordeaux France
Contact: Marc Loustau
Email: gdpr@foscam.com 

Updates van onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. We zullen een kennisgeving op onze websites en mobiele apps plaatsen om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en bovenaan de kennisgeving aan te geven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben bijwerken, uw voorkeuren wijzigen of andere toepasselijke rechten op gegevensbescherming uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op support@foscam.com.

Please select the reception frequency of Newsletter
(Product info,exclusive deals&discount,Brand services)
Privacy Policy Newsletter Subscription Protocol